circle
circle

Tjänster

Försäkringsförmedling på riktigt

Professionell rådgivning till företag och fastighetsägare

Vi erbjuder försäkringsrådgivning inom all skaderelaterad försäkring till små och stora företag samt fastighetsägare. Vår roll är att representera er som kund på försäkringsmarknaden och på ett enkelt och tydligt sätt presentera vad som är viktigt för er verksamhet. Osséen bedriver kvalificerad försäkringsrådgivning med mycket hög precision vad gäller kundens särskilda behov. Utöver att anpassa försäkringsskyddet anser vi det minst lika viktigt att även vårt löpande uppdrag anpassas efter våra kunders rutiner och önskemål.

Upphandling/Bred marknadsanalys

Osséen är inte anknutna till något enskilt försäkringsbolag. Detta innebär att vi alltid representerar er som kund i första hand. Grunden för vårt uppdrag är att alltid hitta en individanpassad lösning oavsett storlek på företag och typ av verksamhet. Själva upphandlingen anpassas alltid efter kundens situation och önskemål. Strategin för upphandlingen kan se olika ut beroende på bl.a. skadehistorik, krav på självrisknivå samt eventuella krav och förväntningar på skadereglering.

En kontaktväg

En av de största fördelarna med att låta oss ta hand om företagets försäkringar är att få alla försäkringar samlade på ett och samma ställe. Ni får alltid en namngiven ansvarig förmedlare som är väl insatt i försäkringsskyddets alla delar. Vi arbetar också aktivt med att inom teamet dela med oss av vilka utmaningar som finns med de uppdrag vi ansvarar för. Det ger oss en unik möjlighet att kunna erbjuda bästa service även om ansvarig förmedlare vid kontakttillfället inte skulle vara tillgänglig.

Löpande försäkringsservice

Så länge vi har förtroendet att sköta företagets försäkringsavtal erbjuder vi hög kompetens och snabb service i alla frågor rörande ert försäkringsskydd. För varje förändring och i alla beslut som fattas inom organisationen kan vi alltid stämma av och säkerställa att försäkringsavtalet är uppdaterat. När det sker väsentliga förändringar i villkor och omfattning tar vi ett stort ansvar, då det gäller att informera er som försäkringstagare. I vårt åtagande ingår bl.a. också kontroll av avtal där det ställs särskilda krav på försäkringsomfattning.

Hjälp vid skadehändelser

Alla försäkringsbolag, skadeorganisationer och skadekonsulter har sina egna rutiner kring skadereglering. Bl.a. kan olika aktörer resonera annorlunda gällande val av entreprenör vid återställande efter inträffad egendomsskada. Vi på Osséen är väl insatta i rutinerna och vi kan därför bistå er så att hanteringen fortlöper så smidigt som möjligt. Inför ett byte av försäkringsbolag är vi också noggranna med att informera om de största skillnaderna mellan de olika försäkringsbolagen avseende skaderegleringen.

Vår arbetsprocess

På Osséen är arbetsprocessen under ständig utveckling för att öka tryggheten och förbättra för våra kunder. Processen kan se olika ut beroende på uppdrag. Nedan finns en generell beskrivning.

Fullmakt

Då vi får förtroendet att företräda ert företag i försäkringsfrågor, är det första steget att samla in nödvändig information om värderingar, skadehistorik m.m. från er nuvarande försäkringsgivare.

Presentation

Inkomna offerter sammanställs i en jämförelse där vi belyser de skillnader som är mest relevanta för det specifika uppdraget. Efter rekommendation från oss tar vi ett gemensamt beslut om framtida försäkringsgivare.

Förvaltning

Vi förespråkar långsiktighet. I takt med att vi lär känna våra uppdragsgivare kan vi sätta upp rutiner för proaktiva åtgärder, samt arbeta aktivt med att hitta bästa möjliga balans mellan premie- och självrisknivå.

Underlag

All relevant information inkl. information om verksamheten, vad som ska försäkras samt önskad försäkringsomfattning sammanställs i ett försäkringsunderlag. Efter ert godkännande skickas underlaget till potentiella försäkringsgivare.

Årsgenomgång

I Osséens uppdrag ingår löpande uppdateringar av underlaget för att säkerställa rätt försäkringsskydd. Beroende på typ av uppdrag görs avstämning minst en gång per år.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna med er förfrågan eller vid funderingar kring ert försäkringsskydd. Vårt uppdrag kan alltid anpassas beroende på typ av verksamhet och hur försäkringsbehovet ser ut.