circle
circle

Verksamhetsområden

Rätt försäkring för er verksamhet

Fastighetsförsäkring

Sedan starten 1990 har Osséen hjälpt stora och små fastighetsägare att skapa en optimerad fastighetsförsäkring.

Med hjälp av väl genomarbetade och tydliga underlag agerar vi som spindeln i nätet för att skapa trygghet för fastighetsägare och för att nå en effektiv premie. Vi värderar samtliga byggnader enligt försäkringsbranschens standard och tar hjälp av auktoriserad riskingenjör för mer komplexa risker.

Byggnadsfasad
Silobyggnad

Industri

För stora och komplexa risker erbjuder vi en anpassad rutin för varje försäkringstyp. Ofta är vi flera ansvariga förmedlare för att bredda kompetensen ytterligare.

Verksamhetsområdet Industri omfattar egentligen de flesta typer av verksamheter med den gemensamma nämnaren att det finns en stor organisation. Vår riskanalys omfattar allt från säkerhet i produktionslinjen till ansvarsåtagande i andra länder.

Yrkestrafik

För företag som driver åkeri- eller entreprenadverksamhet där fordon och maskiner utgör en central funktion erbjuder vi på Osséen spetskompetens och ett helhetsåtagande.

Målsättningen med vår risk- och skadeanalys är att på lång sikt hitta en effektiv premie, d.v.s. den perfekta balansen mellan premie- och självrisknivå för dig som försäkringstagare. På yrkestrafikområdet arbetar vi också proaktivt med löpande individuellt anpassad information om skadeförebyggande åtgärder.

Flygfoto på korsande motorvägar
Lyftkranar över en stad med mörk himmel

Entreprenadförsäkring

För alla företag som bedriver entreprenadverksamhet erbjuder vi rådgivning kring hela försäkringsbehovet och tillser att försäkringsskyddet motsvarar beställarens krav.

Utöver att säkerställa rätt försäkringsskydd bistår vi alltid med kontroll av entreprenadkontrakt och allmänna föreskrifter. Vi kan även ordna med säkerhet (fullgörandegaranti) under entreprenad- och garantitid enligt vad som krävs i Allmänna Bestämmelser (t.ex. ABT06 eller AB04).

Fastighetsförsäkring för
bostadsrättsförening

Genom att ge Osséen uppdraget att sköta fastighetsförsäkringen för bostadsrättsföreningen får ni bl.a. tillgång till vår unika upphandlingsprocess.

Vi tror att alla bostadsrättsföreningar är olika och vi anpassar därför både uppdraget och fastighetsförsäkringen efter t.e.x. byggnadsår, lokalisering, skadehistorik och förvaltningsrutiner. En viktig del i vårt uppdrag är att höja kunskapsnivån på försäkringsområdet hos styrelsemedlemmarna.

Blå och orange byggnadsfasad
service

Tjänstesektorn/
Företagsförsäkring

Ett uppdrag från ett tjänsteföretag kan verkligen se olika ut från fall till fall. Gemensam nämnare är ofta att säkerställa rätt ansvarsförsäkring.

Några exempel på verksamheter där vi effektiviserar premie och säkerställer rätt försäkringsskydd är tekniska konsulter, IT-konsulter, fastighetsutvecklare och finansbolag. Vi har spetskompetens inom bl.a. VD- & styrelseansvarsförsäkring, konsultansvarsförsäkring samt förmögenhetsbrottsförsäkring.

Transportförsäkring

Oavsett om behovet av försäkring gäller en transport eller om företaget bedriver professionell transportverksamhet, vet vi vilka försäkringar som behövs och hur de fungerar vid skada.

På transportområdet erbjuder vi komplett rådgivning till transportörer, speditörer, varuägare, entreprenörer och utställare. Vi går t.e.x alltid noggrant igenom avtal för jämförelse mellan försäkringsomfattning/villkor och eventuella avvikelser från allmänna bestämmelser (NSAAB).

Lastbil kör på vägen med berg på sidan
Motor

Motorfordonsförsäkring

För företag med stora fordonsflottor eller 1-2 tjänste- eller servicebilar har vi möjlighet att förenkla hanteringen av försäkringsavtalen.

Som icke anknuten förmedlare har vi möjlighet att erbjuda försäkring från fler försäkringsbolag jämfört med om ni som företag går ut med förfrågan på egen hand. Vi anpassar enskilda motorfordonsförsäkringar och flerfordonsavtal till företagets fordonsinnehav.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna med er förfrågan eller vid funderingar kring ert försäkringsskydd. Vårt uppdrag kan alltid anpassas beroende på typ av verksamhet och hur försäkringsbehovet ser ut.